×
Information
Här kan föreningar ansöka om kommunala bidrag direkt på nätet. Vid varje bidrag står hur ansökan ska göras.
Vill du se mer information om ett specifikt bidrag väljer du länken Mer info i anslutning till bidragets presentation nedan.
Ansökan om aktivitetsbidrag, lokalbidrag och investeringsbidrag kräver inloggning, dock ej stödbidrag.
Saknar ni inloggningsuppgifter kontakta Eksjö kommun, tfn 0381-360 00 eller e-post fritid@eksjo.se.
Nytt bidragssystem
Från och med januari 2014 kan föreningar söka bidrag direkt från denna sida.
Inloggade föreningar ges även möjlighet att se statistikuppgifter för
sina bidrag och status för alla sina nuvarande och tidigare ansökningar.