Föreningsregistrering

Här kan ni registrera er förening för godkännande till föreningskatalogen på internet.
Här kan ni registrera er förening för godkännande till föreningsregistret på internet.
* obligatorisk uppgift
Kontaktuppgifter
Underskrift C/O
............................................................
 
Övriga uppgifter
Välj verksamheter*
Medlemsuppgifter
ÅldersgrupperTotaltPojkar/mänFlickor/kvinnor
-6
7-20
21-
Adresser
Kontaktperson (Frivillig registrering)
Ordförande (Frivillig registrering)
Sekreterare (Frivillig registrering)
Kassör (Frivillig registrering)
Mata in uppgifterna och klicka på Skriv ut 
Låt personen som står som kontaktperson samt ev. C/O skriva under med sin underskrift. Skicka sedan in dokumentet till föreningsansvarig.
Klicka på Skicka för att skicka ett e-postmeddelande med era uppgifter till föreningsansvarig.
Frågor om föreningar kontakta Eksjö kommun, tfn 0381-360 00, e-post fritid@eksjo.se